Αίτημα για διάθεση αθλητικών χώρων καλούνται να υποβάλλουν τα Αθλητικά Σωματεία

φεα_23_3-900x500.jpg

Λόγω του γεγονότος, ότι τα μέλη των αθλητικών σωματείων πρέπει να προπονούνται σε τακτικές ώρες και ημέρες στους χώρους άθλησης, προκειμένου να προετοιμάζονται για τους αγώνες τους στα Τοπικά – Περιφερειακά – Πανελλήνια – Διεθνή Πρωταθλήματα, δύναται οι σύλλογοί τους να αιτούνται τη χρήση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Καλούνται λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι / σωματεία με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας να υποβάλλουν αίτημα  στο πρωτόκολλο του Δήμου μας (Δεκελείας 97- Ισόγειο) προς το τμήμα Αθλητισμού  για τη χρήση των χώρων αυτών, μέχρι την 28η  Ιουνίου 2019  και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη  της  αθλητικής περιόδου.

Στην αίτηση ενδιαφέροντος θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια:

  • Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος.
  • Το χρονικό διάστημα παραχώρησης.
  • Οι ακριβείς μέρες και ώρες για τις οποίες ζητείται η χρήση του χώρου.

Επίσης θα πρέπει να προσκομίζονται συνημμένα τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

  • Καταστατικό του Αθλητικού Συλλόγου.
  • Βεβαίωση αριθμού εγγραφών στα Αθλητικά τμήματα.
  • Κατάσταση των συμβαλλόμενων με το Σύλλογο/Σωματείο υπευθύνων προπονητών.
  • Ενδεικτικό πρόγραμμα.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αθλητικού Σωματείου όπου θα δηλώνεται ότι οι αθλητές όλων των τμημάτων και των Ακαδημιών διαθέτουν την απαραίτητη κατά το νόμο (ν.4479/2017 άρθρο 16) Κάρτα Υγείας Αθλητή για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 και βεβαιώνεται έτσι η καλή υγεία τόσο των αθλητών όσο και των προπονητών από ειδικό Καρδιολόγο Ιατρό

 

 

 

Category: 

Document: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!