Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων κατόπιν της υπ' αριθμ. 679/27-01-2020 ανακοίνωσης προγράμματος ESTIA II- ΚΕΔΝΦΝΧ

Νέα Φιλαδέλφεια, 21/02/20

Επισυνάπτουμε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για τη θέση α) του Συντονιστή Ομάδας Υπηρεσιών και β) του Υπεύθυνου Ενημέρωσης και Δεδομένων, αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 679/27-01-2020 ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν από την επιτροπή αξιολόγησης.

Copy of ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.xls, από dimosfx

Copy of ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ_ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.xls, από dimosfx

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!