Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Διερμηνέα Κουρδικών (Σορανί- Κινρμαντζί) και ενός (1) Διερμηνέα Φαρσί- Νταρί

Ανακοίνωση– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για την πρόσληψη ενός (1) Διερμηνέα Κουρδικών (Σορανί- Κινρμαντζί) και ενός (1) Διερμηνέα Φαρσί- Νταρί σε αντικατάσταση αποχωρήσαντα, με συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (Πρόγραμμα Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση- ESTIA).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι την Τετάρτη 27/11/2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ESTIA

ΑΙΤΗΣΗ.docx

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!