Ανακοίνωση- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση Κοινωνικού Επιστήμονα_ΚΕΔΝΦΝΧ_3658/26-07-2022

Επισυνάπτεται η υπ' αριθμ. 3658/26-07-2022 Ανακοίνωση- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση Κοινωνικού Επιστήμονα, με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2022, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ESTIA 2022: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η Αίτηση καθώς και τα συνημμένα Παραρτήματα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02/08/2022 έως και 12/08/2022 στις 15:00 μ.μ.

Πρόγραμμα ESTIA - ΚΕΔΝΦΝΧ

 

Τηλ: 210- 2523584

 

ΑΙΤΗΣΗ Κοινωνικός Επιστήμονας ESTIA.docx

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ-ΕΣΤΙΑ 2022 9ΨΣΦ46ΜΕΓΕ-ΠΝΧ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1- ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Η.Υ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ.pdf

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!