Απάντηση σε Δελτίο Τύπου

Σχετικά με το αναληθές και παραπλανητικό Δελτίο Τύπου  του συλλόγου «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» που δημοσίευσε εφημερίδα, η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και το Τμήμα Αθλητισμού  ενημερώνει τα κατωτέρω  :

Με την υπ΄ αριθμό  233/2015 απόφασης Δ.Σ. (επικαιροποιημένη 246/2018 απόφαση Δ.Σ.)  αποφασίστηκε ότι οι αθλητικοί χώροι ανήκουν στον Δήμο ως Δημοτική περιουσία του, που τους διαχειρίζεται, και στους πολίτες και  εγκρίθηκε η άμεση συγκρότηση με απόφαση Δημάρχου, Διαπαραταξιακής Επιτροπής η οποία θα ρυθμίζει όλα τα θέματα που σχετίζονται με παραχώρηση αθλητικών χώρων του Δήμου, ωράρια κ.λ.π. και θα ενημερώνει σχετικά και σε τακτική βάση το Δημοτικό Συμβούλιο.

Επισημαίνουμε  ότι σύμφωνα με την  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η παραχώρηση θα γίνεται αν και εφόσον  δεν παρακωλύεται η λειτουργία των προγραμμάτων Μαζικής Άθλησης.

Όλα τα παραπάνω   επισημάνθηκαν σε εκπρόσωπο του συλλόγου τόσο δια ζώσης όσο και τηλεφωνικά.

Αναφορικά με το υπ΄αριθ. πρωτ. 13549/8-5-19 αίτημα του συλλόγου «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»  παραχώρησης της αθλητικής εγκατάστασης μίνι ποδοσφαίρου επί των οδών  Κηφισού & Παπαναστασίου Ν.Φ. Συνοικία Ειρήνη,  η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής-Τμήμα Αθλητισμού έστειλε αίτημα με αρ. πρωτοκόλλου 17001/11-6-19 προς το Γραφείο Δημάρχου για την σύσταση της επιτροπής προκειμένου να εξετάσει  το  αίτημα του ανωτέρω   συλλόγου.

Επίσης, αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την επικαιροποιημένη 246/2018 απόφαση Δ.Σ. για τις ομάδες δημοτών – κατοίκων ή λοιπών ενδιαφερομένων, που αιτούνται να κάνουν χρήση των γηπέδων Μίνι Ποδοσφαίρου του Δήμου, εγκρίνεται η καταβολή οικονομικού αντιτίμου που ορίζεται στα δέκα (10) € ανά ώρα χρήσης .

Η παραχώρηση θα γίνεται με κάποιους όρους οι οποίοι επισημαίνονται στα παραχωρητήρια,  εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία των προγραμμάτων Μαζικής Άθλησης που διοργανώνει ο Δήμος .

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής –Τμήμα Αθλητισμού  έχει παραχωρήσει το γήπεδο  σε κάποιους πολίτες βάσει αιτήσεων τους , όπου οι ώρες παραχώρησης  επέβαλαν την αλλαγή της ώρας ηλεκτροφωτισμού.

Σχετικά με τις φθορές των γηπέδων η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής-Τμήμα Αθλητισμού  προβαίνει σε έλεγχο όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και με έγγραφο τα κοινοποιεί στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο τελευταίος συνολικός έλεγχος  έγινε  τον Φεβρουάριο 2019 και κοινοποιήθηκε με το αρ. πρωτ. 4747/19-2-19 έγγραφο στις Τεχνικές Υπηρεσίες ώστε να διασφαλίσουμε την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους του τμήματος Αθλητισμού, καθώς και όλων των Διευθύνσεων, για την πολύτιμη συνεισφορά τους στην προσπάθειά μας, για την  ομαλή  λειτουργία του τμήματος Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής.

ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ  ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΤΟ ΨΕΜΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ

.

 

Category: 

Document: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!