Απολογισμός πεπραγμένων δραστηριότητας Δημοτικής Αστυνομίας Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2019

rampesAMEA.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 04/11/19

Το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου μας για το χρονικό διάστημα διμήνου Σεπτέμβριος – Οκτώβριος έτους 2019 και βάσει των αρμοδιοτήτων της όπως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 1 του Ν. 3731/2008, ασχολήθηκε με τα ακόλουθα αντικείμενα:

- Εγκαταλελειμμένα οχήματα (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής – Ο.Τ.Κ.Ζ.): Συντάχθηκαν πενήντα μία (51) εκθέσεις εντοπισμού και έξι (6) εκθέσεις αυτοψίας οχημάτων με ενδείξεις εγκατάλειψης. Απομακρύνθηκαν έξι (6) εγκαταλελειμμένα οχήματα. - Λοιπά εγκαταλελειμμένα οχήματα & υλικά.

Συντάχθηκαν τέσσερις (4) εκθέσεις εντοπισμού και τέσσερις (4) εκθέσεις αυτοψίας.

- Βεβαιώθηκαν συνολικά τριακόσιες τριάντα τρεις (333) παραβάσεις του Κ.Ο.Κ , εκ των οποίων :

• 95 παραβάσεις για παράνομη στάθμευση σε θέσεις και ράμπες Α.Μ.Ε.Α (αφαίρεση πινακίδων, άδειας ικανότητας οδηγού, άδειας κυκλοφορίας οχήματος για χρονικό διάστημα 60 ημερών),

• 63 παραβάσεις για παράνομη στάθμευση (αφαίρεση πινακίδων για χρονικό διάστημα 10 ημερών, διοικητικό πρόστιμο)

• 175 παραβάσεις για παράνομη στάθμευση (επιβολή διοικητικού προστίμου) -

Εξετάστηκαν εκατόν είκοσι μία (121) ενστάσεις για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

- Συνδρομή στον Λαϊκό Αγώνα Δρόμου στις 6/10/2019

- Καταγραφή εκατόν οκτώ (108) εισερχόμενων τηλεφωνικών καταγγελιών πολιτών αλλά και λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου σχετικά με διάφορα περιστατικά, για την αντιμετώπιση των οποίων ζητήθηκε και προσφέρθηκε η συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας.

- Έγιναν έξι (6) γνήσια υπογραφής.

- Επίδοση εγγράφων της Υπηρεσίας μας και της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

- Καθημερινή περιπολία στην πόλη.

- Συνδρομή σε ελέγχους και αυτοψίες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!