Διεύθυνση ΚΕΠ

Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ

Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο

Δ/ντρια : Τομπούλογλου Πετρούλα.
2132049134

Τμήμα εξυπηρέτησης πολιτών ΚΕΠ Ν.Φιλαδέλφειας

Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο

Προιστ.: Τσανάκου Κυριακή
21320149133

Τμήμα εσωτερικής ανταπόκρισης ΚΕΠ Ν.Φιλαδέλφειας

Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο

Προιστ.: Δημητριάδου Ευανθία
21320149133

Τμήμα εξυπηρέτησης πολιτών ΚΕΠ Ν.Χαλκηδόνας

Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο

Προσταμένη : Αργύρη Όλγα.
210 2582974, 789

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!