ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

PaidikoiStatmoi-600x240.jpg

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ   ΒΡΕΦΩΝ  ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Η υποβολή αιτήσεων για τις εγγραφές των βρεφών στον Βρεφικό Σταθμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος για την περίοδο 2019-2020 αρχίζει από τις 10 Μαΐου  2019 και λήγουν στις 31 Μαΐου  2019.

Η παραλαβή έντυπων αιτήσεων και η πληροφόρηση για τη συμπλήρωση τους θα γίνονται στον  Βρεφικό Σταθμό της ΚΕΔΝΦΝΧ, Κρυστάλλη & Πεταλά 1ος Όροφος , σε ώρες και ημέρες  από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00π.μ. -  9.00 π.μ. κ 13:00-13:45 μμ.

Σύμφωνα με την 111/2019 απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΦΧ και την 89 /2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και για την αποφυγή ταλαιπωρίας των γονέων η κατάθεση των αιτήσεων και αφού έχουν συμπληρωθεί όλα τα δικαιολογητικά θα γίνεται στο πρωτόκολλο του Δημαρχείου επί της  οδού Δεκελείας 97 στην Ν. Φιλαδέλφεια. Στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, της αποφυγής άνισης μεταχείρισης και της αποφυγής πολλαπλών διαδικασιών για τους γονείς ορίζεται ότι: οι αιτήσεις για τον βρεφικό σταθμό της ΚΕΔΝΦΝΧ θα γίνονται – σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους της  απόφασης 89 /2019 του Δημοτικού Συμβουλίου  όπως και στους βρεφικούς σταθμούς του Δήμου. Άρα, οι γονείς που επιθυμούν την ένταξη τους στο βρεφικό σταθμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης θα κάνουν αίτηση στο Δήμο δηλώνοντας την προτίμησή τους για το συγκεκριμένο βρεφικό σταθμό .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΜΕΣΩ ΕΕΤΑΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ  & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΖΩΗΣ)

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας θα συμμετέχει στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" για το έτος 2019-2020 για 17 ωφελούμενες οικογένειες  που θα ενταχθούν στον Βρεφικό Σταθμό της ΚΕΔΝΦΝΧ . Καλούνται όλες οι μητέρες που πληρούν τις προϋποθέσεις να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα και να υποβάλλουν την σχετική αίτηση. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις καθώς και ενημερωτικό και έντυπο υλικό θα μπορείτε να αναζητήσετε:

 • στο site της ΕΕΤΑΑ: www.eetaa.gr
 • στον Βρεφικό  Σταθμό ΚΕΔΝΦΝΧ ( Κρυστάλλη 24 & Πεταλά ) 1ο Όροφο

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ  ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΝ  ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  ΤΗΣ ΚΕΔΝΦΝΧ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

 • Αίτηση εγγραφής η οποία εμπεριέχει και ατομική καρτέλα βρέφους.( παραλαμβάνεται από τον σταθμό)

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανάλογα είτε από τον γονέα, είτε από τον/ την κηδεμόνα του βρέφους.

Υπογεγραμμένη από παιδίατρο βεβαίωση υγείας βρέφους για τη σωματική και πνευματική κατάσταση του βρέφους, καθώς και φωτοτυπία των σελίδων του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού, όπου αναγράφονται οι εμβολιασμοί. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης (MANTOUX). (Βεβαίωση υγείας μπορεί να εκδίδεται δωρεάν από τηνΤΟΜΥ, τηλ 210 2533974, 2102582043)

Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, δικαιολογητικά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Για τους εργαζόμενους γονείς ζητείται βεβαίωση εργοδότη για την απασχόληση, τελευταίου μηνός. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες ζητείται βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος. Επιπλέον, για όλους, απαιτείται βεβαίωση ασφάλισης.
 2. Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ για τους άνεργους γονείς.
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους(2018).
 4. Για εγγραφή βρεφών αλλοδαπών οικογενειών επιπλέον χρειάζεται να προσκομιστούν δικαιολογητικά που ν' αποδεικνύουν την νόμιμη άδεια παραμονής.
 5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 6. Για την πιστοποίηση της κατοικίας βεβαίωση κατοικίας ή αντίγραφο ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου φορολογικού έτους.
 7. Για γονείς διαζευγμένους  προσκομίζεται βεβαίωση επιμέλειας
 8. Για γονείς που σπουδάζουν προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών

       9. Για γονείς που εκπληρώνουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από το Στρατό

 1. Για γονείς ή μέλη της οικογένειας ΑΜΕΑ προσκομίζεται οικεία βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή ΚΕΠΑ.
 2. Για γονείς σε διάσταση προσκομίζεται φορολογική δήλωση ή άλλο επίσημο έγγραφο που να το αποδεικνύει.
 3. Για παιδιά με χρόνιες παθήσεις, κινητικά προβλήματα ή καθυστέρηση λόγου προσκομίζεται διάγνωση από δημόσιο φορέα και επιπλέον απαιτείται και βεβαίωση γιατρού ότι μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του σταθμού.
 4. Για γονείς φυλακισμένους προσκομίζεται σχετική βεβαίωση Δημοσίου φορέα.
 5. Για ορφανά τέκνα προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη θανάτου των γονέων.

 ΒΡΕΦΟΣ: ημερομηνία γέννησης από 1/3/17 έως 1/3/19

Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων μπορείτε να ζητάτε από τον βρεφικό Σταθμό όλες τις εργάσιμες και ώρες 8.00 – 13.00 .

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το βρέφος κατά την ημερομηνία της 30/09/2019 να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 6 μηνών.

Για την ένταξη στον  Βρεφικό σταθμό της ΚΕΔΝΦΝΧ  τηρείται  προτεραιότητα, βάσει μοριοδότησης ως εξής : 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΜΟΡΙΑ)

 • Επανεγγραφή νηπίων                                                       60 μόρια
 • Κάτοικος  Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος        55 μόρια (ξεχωριστά μόρια κάθε γονέας)                                                                   
 • Εργαζόμενη/ος γονέας                                                        20 μόρια

(ξεχωριστά μόρια κάθε γονέας)          

 • Μονογονεϊκή οικογένεια                                                    120 μόρια
 •  Γονέας φυλακισμένος                                                        40 μόρια                                     
 •       Παιδιά οικογενειών με μέλος ΑΜΕΑ          20 μόρια                                                                                                                                             
 • Άνεργη/ος γονέας  (ξεχωριστά μόρια κάθε γονέας) 10 μόρια                                                                                                                                       
 •    Γονέας φοιτητής/τρια (ξεχωριστά μόρια κάθε γονέα        10 μόρια                                                                                                                                                     
 •      Πατέρας στρατευόμενος                         10 μόρια                                                                                                                                                  
 • Εισόδημα έως 7.000 €                                  40 μόρια με ένα παιδί /45 με 2 παιδιά
 • Εισόδημα άνω 7.000 € -12.000 €              30 μόρια με ένα παιδί /35 με 2 παιδιά
 • Εισόδημα άνω 12.000 € - 20.000€                  25 μόρια με ένα παιδί/30 με 2 παιδιά
 • Εισόδημα άνω 20.000 € - 25.000€                  20 μόρια με ένα παιδί/25 με 2 παιδιά
 •   Εισόδημα άνω 25.000 € - 30.000€            10μόρια με ένα παιδί/15 με 2 παιδιά             
 •  
 • Παιδιά Πολύτεκνων και Τρίτεκνων  οικογενειών              20 μόρια
 • Παιδιά με χρόνιες παθήσεις/ κινητικά προβλήματα       20 μόρια
 • Παιδιά με διαγνωσμένη καθυστέρηση λόγου       20 μόρια
 • Διαζευγμένη/σε διάσταση μητέρα (τα 20 μόρια της διαζευγμένης ή σε διάσταση μητέρας θα τα λαμβάνει η αιτούσα με την προϋπόθεση ότι δεν μοριοδοτείται επιπλέον για τον πατέρα του τέκνου)   20 μόρια

 

 • Παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών                     120 μόρια

Μονογονεϊκή οικογένεια, όπως ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο ( ΦΕΚ 1139/11, τεύχος Β) υφίσταται σε περιπτώσεις χηρείας μονογονέα, άγαμης μητέρας με τέκνο χωρίς αναγνώριση από τον πατέρα, έκπτωσης του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας, αφαίρεσης γονικής μέριμνας του άλλου γονέα λόγω κακής άσκησης κ.λ.π.

 

Ορφανά τέκνα και από τους δύο γονείς εισάγονται υποχρεωτικά στο βρεφικό σταθμό  , εφόσον έχουν όλα τα νόμιμα πιστοποιητικά και ταυτόχρονα την ιδιότητα του κατοίκου .

Το Δ.Σ. του δήμου μπορεί να αποφασίζει για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν παιδιά ευάλωτων και ευπαθών ομάδων , για την κατ ΄εξαίρεση εγγραφή τους στους σταθμούς , ακόμη και με ελλιπή δικαιολογητικά , εφόσον αυτά είναι αδύνατον να προσκομισθούν , κατόπιν κοινωνικής έρευνας από το δήμο και σχετικής έκθεσης .

Eξαιρούνται οι ιατρικές βεβαιώσεις , με τις οποίες πιστοποιείται η υγεία και ο εμβολιασμός των παιδιών . ( άρθρ 3 , παρ9 του Πρότυπο Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών , ΦΕΚ 4249/τεύχος Β , 5/12/17 ) .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

1) Το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώνει το βρέφος θα προκύπτει από το άθροισμα των μορίων των παραπάνω κατηγοριών στις οποίες ανήκει η οικογένειά του.

2) Εάν υπάρξει ισοβαθμία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αιτήσεων, η κατάταξη θα γίνεται με προτεραιότητα, βάσει του χαμηλότερου οικογενειακού εισοδήματος.

3) Εισόδημα που λαμβάνεται ως κριτήριο θεωρείται το συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα που εντοπίζεται στο πεδίο του πίνακα Γ1 Εκκαθάριση Φ.Ε. του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας .

4)  Η  φιλοξενία των βρεφών στον Βρεφικό Σταθμό του Δήμου μας θα γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των γονέων.

5) Τα μόρια επανεγγραφής δικαιούται το βρέφος , εφόσον φιλοξενήθηκε τουλάχιστον 6 μήνες στον βρεφικό σταθμό της ΚΕΔΝΦΝΧ  κατά την προηγούμενη χρονιά. Αν η αίτηση εγγραφής βρέφους έχει εγγεγραμμένο, την ίδια χρονική περίοδο,  αδερφό/ή αδελφή στον σταθμό της ΚΕΔΝΦΝΧ, τότε παίρνει τα μόρια επανεγγραφής.

6) Κατόπιν ελέγχου των κριτηρίων-μορίων θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων, σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς, σε ημερομηνία που θα είναι άμεσα εξαρτημένη από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής". Για τις ανάγκες προγραμματισμού των γονέων θα αναρτηθούν προσωρινοί πίνακες εγγραφών – επιλαχόντων και απορριπτέων.

7) Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων θα γίνει σε τέσσερις  διαφορετικούς πίνακες:

 • Πίνακας επιτυχόντων του Προγράμματος της ΕΕΤΑΑ.( εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα) .
 • Πίνακας επιτυχόντων της ΚΕΔΝΦΝΧ
 • Πίνακας επιλαχόντων
 • Πίνακας απορριπτέων

Για πληροφορίες και έντυπα:

Βρεφικός Σταθμός

Κρυστάλλη & Πεταλά, Νέα Χαλκηδόνα , 1ος όροφος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 2511429-2102514446

FAX: 210 2526295

                    Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΝΦΝΧ

                       ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!