Ενημέρωση για την καθυστέρηση στο πρόγραμμα των «Σχολικών Γευμάτων»

Την φετινή χρονιά, σημειώθηκε μια πρωτοφανής καθυστέρηση στο πρόγραμμα των «σχολικών γευμάτων» στο οποίο έχει ενταχθεί ο Δήμος μας.  Παρά την συνεχή επικοινωνία μας με το αρμόδιο Υπουργείο μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει δυνατό να ξεκινήσει το πρόγραμμα λόγω γραφειοκρατικών εμπλοκών στη διαγωνιστική διαδικασία.

Σύμφωνα με την απάντηση που μας δόθηκε  : «Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκήρυξε το Απρίλιο του 2018 διαγωνισμό για το πρόγραμμα των «Σχολικών Γευμάτων». Στο διαγωνισμό των  «Σχολικών Γευμάτων», που αφορά 60 Δήμους της χώρας και με τον οποίο διανέμονται 151.276 γεύματα σε πάνω από 900 σχολικές μονάδες, το τμήμα του δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας κηρύχθηκε άγονο.

Στο Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας θα διανέμονταν με βάση τη διακήρυξη του διαγωνισμού  (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2018 , αναρτ. ΚΗΜΔΗΣ) 1.870 γεύματα σε 10 σχολικές μονάδες. Στο συγκεκριμένο Δήμο υπήρξε δυστυχώς, μόνο μία προσφορά από εταιρία σίτισης η οποία με βάση την απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών  Προσφυγών δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Ο διαγωνισμός επαναπροκηρύχθηκε στις  7 Μαρτίου με τελική ημερομηνία υποβολής  προτάσεων τις 20 Μαρτίου. Σημειώνεται τέλος ότι το γεγονός αυτό έχει παρουσιαστεί μόνο στο συγκεκριμένο Δήμο.»

 

 

Category: 

Document: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!