ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΟΥΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής

του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας, διοργανώνει

θαλάσσια Λουτρά για τους Απόρους- Ωφελούμενους των Κοινωνικών Δομών  κατοίκους

του Δήμου μας που είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Τα Θαλάσσια Λουτρά θα πραγματοποιηθούν  από

ΔΕΥΤΕΡΑ  09/07/2018 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/07/2018

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 97

από  14/6/2018  έως  27/06/2018  στο Ισόγειο  –  Τμήμα  Πρωτοκόλλου

Σας ενημερώνουμε ότι οι πιθανές κενές θέσεις θα καλυφθούν με βάση τα Οικονομικά κριτήρια (ατομ. εισόδημα 5.000€ ).

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν είναι εντεταγμένοι στην λίστα Απόρων-Ωφελούμενοι των Κοινωνικών Δομών του Δήμου,

θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά :

Εκκαθαριστικό Εφορίας 2018

Αντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΚΟ

Φωτοτυπία Ταυτότητας

Oι εγγεγραμμένοι στη λίστα απόρων-ωφελούμενοι των Κοινωνικών Δομών του Δήμου

(Σίτιση,Κοιν.Παντοπωλείο ) δε χρειάζεται να προσκομίσουν εκ νέου τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!