Θερινό Πρόγραμμα "Ημερησία Θερινή Δημιουργική & Αθλητική Απασχόληση"

Camp.png

Ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας στα πλαίσια των Αθλητικών - Πολιτιστικών Εκδηλώσεων για το έτος 2019 θα υλοποιήσει το πρόγραμμα της «Ημερησίας Θερινής Δημιουργικής & Αθλητικής Απασχόλησης» για παιδιά που φοιτούν ήδη στο Δημοτικό Σχολείο,(γεννηθέντα από 2007 έως 2012) -όχι νήπια- από 24/6/2019 έως και 12/7/2019 (τρεις  εβδομάδες).

Το ανωτέρω πρόγραμμα έχει γίνει θεσμός και υλοποιείται με μεγάλη επιτυχία εδώ και δώδεκα (12) χρόνια,  με την ενεργό συμμετοχή του μονίμου, αορίστου χρόνου και εκτάκτου προσωπικού (Κ.Φ.Α. –Γυμναστές, Παιδαγωγοί, Μουσικοί κ.λ.π.) του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας.

Χώροι υλοποίησης του προγράμματος αποτελούν τα δύο σχολικά συγκροτήματα του Δήμου μας:

  • το 1ο Δημ. Σχολείο Νέας Χαλκηδόνας (Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄-1) και
  • το 4ο Δημ. Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας (Λαχανά 1-3),

καθώς και όλες οι αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου που μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του εν λόγω προγράμματος.

Η λειτουργία του προγράμματος είναι καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και η διάρκεια του είναι τρείς (3) εβδομάδες(24/6 - 12/7). Οι ώρες προσέλευσης των παιδιών είναι 07:30 π.μ. έως 09:00 π.μ. και αποχώρησης 14:00 μ.μ. έως 15:30 μ.μ.

Τα συμμετέχοντα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες εργασίας, αναλόγως με την ηλικία και την τάξη φοίτησης.

 Το ημερήσιο πρόγραμμα έχει ως εξής:

• 7:30 - 9:00 Προσέλευση των παιδιών.

• 9:00 - 11:00 Αθλητικές δραστηριότητες και παιχνίδια.

• 11:00 -12:00 Διάλειμμα και πρόγευμα.

• 12:00-14:00 Δραστηριότητες Εσωτερικού Χώρου (κατασκευές, ζωγραφική, Μουσικοκινητική αγωγή, κ.λ.π.).

• 14:00 -15:00  Μεσημεριανό Φαγητό.

• 15:00 -15:30 Ελεύθερος Χρόνος (προβολή βίντεο, επιτραπέζια παιχνίδια, κ.λ.π.) και σταδιακή αποχώρηση. 

Στο χώρο των σχολείων, προβλέπονται ψυγεία για την συντήρηση των τροφίμων και φούρνοι μικροκυμάτων για το ζέσταμα των φαγητών. Το πρόγευμα και το φαγητό είναι ευθύνη των γονέων των παιδιών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει -προαιρετικά- εκδρομή ή επίσκεψη των παιδιών σε χώρο εκτός του σχολείου και μεταφορά με Λεωφορείο (όπως, Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία, πάρκα αναψυχής κ.λ.π.).Ο κάθε γονέας θα αναλαμβάνει το αντίστοιχο οικονομικό κόστος συμμετοχής -εφόσον επιθυμεί να συμμετάσχει/ουν το παιδί/ά του - στις εκδρομές ή κατά τόπους επισκέψεις, υπογράφοντας και αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 παρ. 4 του Ν. 1599/86.

Δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Να είναι οι γονείς δημότες ή κάτοικοι του  Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας –Ν. Χαλκηδόνας 

β) Βεβαίωση κατοικίας (Λογαριασμός Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε.,  ή άλλο αποδεικτικό).

γ)Αποδεικτικό μισθοδοσίας -πρόσφατο- ή αποδεικτικά ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενου μήνα(ΟΧΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ).

Να εργάζονται και οι δύο γονείς

δ)Εκκαθαριστικό (τελευταίο) Εφορίας για το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος.

ε) Βεβαίωση απορίας (σε περίπτωση απόρων οικογενειών)

ζ) Ιατρική βεβαίωση του παιδιού

Κατά προτεραιότητα εγγράφονται παιδιά μονογονεϊκών, πολύτεκνων και απόρων οικογενειών

Σε περίπτωση αιτήσεων πέραν του ορίου αριθμού των συμμετεχόντων θα ληφθούν υπόψη εισοδηματικά κριτήρια με βάση το τελευταίο εκκαθαριστικό.

Ο αριθμός των παιδιών (που πληρούν τα κριτήρια), θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των δασκάλων-εκπαιδευτών που θα απασχοληθεί στο πρόγραμμα με ανώτερο όριο 25 παιδιά ανά δάσκαλο-εκπαιδευτή

 

Η συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα της «Ημερησίας Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης» θα είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο κτίριο των τμημάτων Αθλητισμού & Πολιτισμού επί της οδού Ραιδεστού 21  Ν. Χαλκηδόνα από 13/5/2019 έως και 24/5/2019 και ώρες 08:00 π.μ. έως14:00 μ.μ..

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής - Τμήμα Αθλητισμού-Τμήμα Πολιτισμού  Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας

Τηλ: 213-2026331-310-332-311-324-350 και ώρες 08:00 π.μ. – 14:30 μ.μ.  και στην ιστοσελίδα www.dimosfx.gr

Επισυνάπτεται η αίτηση συμμετοχής που πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι:

Category: 

Document: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!