Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/νση: Μαιάνδρου 83, τηλ. 2102516261

Το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης αποτελεί μία νέα δομή πρωτοβάθμιας παρέμβασης του Δήμου  Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνας με ειδικούς επιστήμονες και θεραπευτές, με στόχο κάθε άτομο, γονέας, οικογένεια ή κοινωνική ομάδα που απευθύνεται σε αυτό να βρίσκει την υποδοχή και τον προσανατολισμό που έχει ανάγκη.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους δημότες και κάτοικους είναι δωρεάν και περιλαμβάνουν:

·         την αγωγή Κοινότητας με την διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων ενημέρωσης και εκπαιδευτικών σεμιναρίων/εργαστηρίων με στόχο την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση, την πρόληψη αλλά και την εκπαίδευση ομάδων με κοινό αντικείμενο ενδιαφέροντος.

·         την ατομική Ψυχοθεραπεία – Συμβουλευτική, Ομαδική Ψυχοθεραπεία, δηλαδή την αξιολόγηση και αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας – θεραπευτική παρέμβαση ή παραπομπή σε άλλη κατάλληλη δομή ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου και τη διαθεσιμότητα του προσωπικού. Παράλληλα πραγματοποιείται ο συντονισμός ομάδων με κοινό αίτημα με στόχο την πρόληψη ή τη θεραπεία για θέματα ψυχικής υγείας ή / και κοινωνικών δυσκολιών.

·         τον συντονισμό σχολών γονέων, δηλαδή την συγκρότηση ομάδων γονέων με στόχο την εκπαίδευση και την πρόληψη για κοινά θέματα που αφορούν τα παιδιά και την οικογένεια.

·         την αξιολόγηση των μαθησιακών προβλημάτων με στόχο την παραπομπή σε κατάλληλο φορέα, ανάλογα με το περιστατικό και παράλληλα παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη για γονείς που έχουν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

·         την αξιολόγηση προβλημάτων λόγου - ομιλίας ή κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες που χρειάζονται λογοθεραπεία, με παράλληλη συμβουλευτική στήριξη σε γονείς ή φροντιστές που αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά και παραπομπή σε κατάλληλες δομές, ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς ή της οικογένειας.

 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!