Καμία υπέρβαση των ορίων ασφαλείας σύμφωνα με τις μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην Νησίδα

ΠΥΛΩΝΑΣ-ΔΕΗ-280x200.jpg

Με αίτημα του Δημάρχου Άρη Βασιλόπουλου, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., πραγματοποίησε μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δηλαδή μετρήσεις για τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία που αναπτύσσονται και γύρω από τους πυλώνες υψηλής τάσης όπως αυτός που βρίσκεται στο χώρο της πλατείας Νησίδας.

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στην πλατεία Νησίδας και στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας. Σύμφωνα με το πόρισμα του ΑΔΜΗΕ «δεν υπάρχουν στις θέσεις που πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις, υπερβάσεις των επιπέδων αναφοράς και των βασικών περιορισμών για την ασφαλή έκθεση του κοινού». Επιπλέον όπως σημειώνεται «τα ασφαλή όρια έκθεσης κοινού, αποτελούν όρια πρόληψης και όχι όρια επικινδυνότητας και εμπεριέχουν μεγάλους συντελεστές ασφάλειας».

Επισυνάπτεται η Έκθεση των μετρήσεων του ΑΔΗΜΕ.  

Category: 

Document: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!