Κοινωνική βοήθεια

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Επιδόματα και κοινωνικοί λειτουργοί: τηλ. 2102532047 εσωτ. 306