Οριστικοί πίνακες για τη θέση ενός (1) Ανώτερου Κοινωνικού Λειτουργού και ενός (1) Διερμηνέα Φαρσί- Νταρί

Επισυνάπτουμε τους οριστικούς πίνακες για τη θέση ενός (1) Ανώτερου Κοινωνικού Λειτουργού και ενός (1) Διερμηνέα Φαρσί - Νταρί, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση- ESTIA από την ΚΕΔΝΦΝΧ σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ_ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΦΑΡΣΙ- ΝΤΑΡΙ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ_ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!