Παρατηρήσεις για τη μελέτη της υπογειοποίησης υπέβαλε ο Δήμος στην Περιφέρεια

υπογειοποιημένο τμήμα - μόνιμες επιπτώσεις και κατά τη διάρκεια των αγώνων-2.jpg

Στη διαβούλευση για τη μελέτη του έργου της υπογειοποίησης της Πατριάρχου Κων/νου –Φωκών μπροστά από το υπό ανέγερση γήπεδο της ΑΕΚ, συμμετείχε με γραπτό υπόμνημα παρατηρήσεων ο Δήμος. Από τα τεύχη της μελέτης που δόθηκαν για διαβούλευση, διαπιστώθηκαν δύο κύριες διαφορές σε σχέση με την μελέτη για την οποία είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας: Η πρώτη αφορά την αναστολή της υπογειοποίησης τμήματος της οδού Χρ. Σμύρνης για την κατασκευή μιας δεύτερης επιπλέον ράμπας εισόδου στον υπόγειο χώρο στάθμευσης των VIP. Η δεύτερη αφορά την κατάργηση των δύο κυκλοτερών κόμβων που προβλέπονταν στην Πλατεία Πατριάρχου και στη διασταύρωση Δεκελείας και Φωκών. Οι δύο αυτές αλλαγές αφορούσαν δύο σημεία αιχμής στην αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο :

  • η ράμπα βύθισης της Χρ. Σμύρνης, δεν καταργείται ως σχέδιο αλλά προβλέπεται ότι θα κατασκευαστεί, εάν και όποτε συναινέσει η δημοτική αρχή,
  • η κατάργηση των δύο κυκλοτερών κόμβων δεν συνοδεύεται από κυκλοφοριακή μελέτη για το κέντρο του Δήμου. Οι δύο κόμβοι όμως είχαν προβλεφθεί για να διευκολύνεται η ροή των οχημάτων στην Δεκελείας, δεδομένου ότι λόγω της υπογειοποίησης, τμήματα δρόμων δεν θα εξυπηρετούν  διαμπερείς κινήσεις και θα επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο η Δεκελείας.

Ο Δήμος στο υπόμνημα του επανέφερε τα επιχειρήματα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι το έργο της υπογειοποίησης δεν εξυπηρετεί σε τίποτε τις μέρες διεξαγωγής των αγώνων, δεδομένου ότι η κίνηση θα διακόπτεται αναγκαστικά πριν και μετά το υπογειοποιημένο τμήμα. Επιπλέον είναι ένα δαπανηρό δημόσιο έργο που θα επιφέρει κυκλοφοριακό έμφραγμα στο κέντρο όλες τις υπόλοιπες ημέρες του χρόνου καθώς και μια σειρά άλλων αρνητικών επιπτώσεων και κινδύνων. Για τους λόγους αυτούς, το έργο της υπογειοποίησης δεν έλαβε ούτε μια θετική ψήφο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αντίθετα στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου διατυπώθηκε λεπτομερής εναλλακτική πρόταση χωρίς υπογειοποίηση που θα εξασφάλιζε την βελτίωση της πρόσβασης στο γήπεδο και ταυτόχρονα την ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Μια πρόταση βασιζόμενη στην βιώσιμη αστική κινητικότητα, την σύγχρονη τάση για το σχεδιασμό κοινόχρηστων χώρων στις πόλεις.   

Είναι τέλος φανερό ότι οι αλλαγές που έγιναν σε σχέση με την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, απαιτούν νέα κυκλοφοριακή μελέτη και διαφοροποιούν την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εκδόθηκε από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Category: 

Document: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!