Πεπραγμένα διμήνου Δημοτικής Αστυνομίας

rampesAMEA.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 16/01/20

«Απολογισμός πεπραγμένων δραστηριότητας Δημοτικής Αστυνομίας για το χρονικό διάστημα διμήνου Νοέμβριος – Δεκέβριος έτους 2019».

Σας γνωστοποιούμε ότι το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου μας για το χρονικό διάστημα διμήνου Νοέμβριος – Δεκέμβριος έτους 2019 και βάσει των αρμοδιοτήτων της όπως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 1 του Ν. 3731/2008, ασχολήθηκε με τα ακόλουθα αντικείμενα:

- Εγκαταλελειμμένα οχήματα (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής – Ο.Τ.Κ.Ζ.): Συνετάχθησαν δύο (2) εκθέσεις εντοπισμού και έντεκα (11) εκθέσεις αυτοψίας οχημάτων με ενδείξεις εγκατάλειψης.

- Λοιπά εγκαταλελειμμένα οχήματα & υλικά. Απομακρύνθηκαν επτά (7) εγκαταλελειμμένα οχήματα αυτής της κατηγορίας οχημάτων (ΜΟΤΟ) τα οποία και παραδόθηκαν στις αποθήκες του Δ.Δ.Δ.Υ.

- Βεβαιώθηκαν συνολικά εκατόν είκοσι (120) παραβάσεις του Κ.Ο.Κ , εκ των οποίων:

• 63 παραβάσεις για παράνομη στάθμευση σε θέσεις και ράμπες Α.Μ.Ε.Α (αφαίρεση πινακίδων, άδειας ικανότητας οδηγού, άδειας κυκλοφορίας οχήματος για χρονικό διάστημα 60 ημερών),

• 30 παραβάσεις για παράνομη στάθμευση (αφαίρεση πινακίδων για χρονικό διάστημα 10 ημερών, διοικητικό πρόστιμο)

• 27 παραβάσεις για παράνομη στάθμευση (επιβολή διοικητικού προστίμου)

- Εξετάστηκαν τριάντα έξι (36) ενστάσεις για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

- Πραγματοποιήθηκαν είκοσι οκτώ (28) έλεγχοι χρήσης κοινοχρήστου χώρου (καταστήματα υγ. ενδιαφέροντος-περίπτερα) , συνετάχθησαν ισάριθμες εκθέσεις ελέγχου οι οποίες διαβιβάστηκαν προς το τμήμα Δημ. Προσόδων για δικές τους ενέργειες.

- Συνετάχθησαν και απεστάλησαν εκατόν δύο (102) έγγραφες ειδοποιήσεις προς ιδιοκτήτες οικοπέδων περί ετήσιας υποχρέωσής τους ως προς τον καθαρισμό των οικοπέδων τους. (Η άντληση των στοιχείων έγινε με αυτοπρόσωπη παρουσία υπαλλήλων της υπηρεσίας μας στο Κτηματολογικό γραφείο Νέας Φιλαδέλφειας)

- Συνετάχθησαν και απεστάλησαν εξήντα πέντε (65) έγγραφες απαντήσεις σ’ ενστάσεις του Κ.Ο.Κ.

- Συνδρομή στον 6ο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου στις 8/12/2019. - Συμμετοχή σε εορταστικές εκδηλώσεις του Δ.Ν.Φ-Ν.Χ.

- Συμμετοχή σε δράση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Δ.Ν.Φ-Ν.Χ.

- Συμμετοχή σε κλιμάκιο ελέγχου παραεμπορίου από κοινού με την ΕΛ.ΑΣ (Α.Τ Νέας Φιλαδέλφειας).

- Καταγραφή εβδομήντα τριών (73) εισερχόμενων τηλεφωνικών καταγγελιών πολιτών αλλά και λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου σχετικά με διάφορα περιστατικά, για την αντιμετώπιση των οποίων ζητήθηκε και προσφέρθηκε η συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας.

-Διενέργεια αυτοψίας σε οικία ,σύνταξη σχετικής έκθεσης και διαβίβαση αυτής προς το τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου περί βεβαίωσης μονίμου κατοικίας.

- Επίδοση εγγράφων της Υπηρεσίας μας και της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

- Καθημερινή περιπολία στην πόλη.

- Συνδρομή σε ελέγχους και αυτοψίες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!