ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ