Προσωρινοί πίνακες για δύο νέες θέσεις εργασίας_Πρόγραμμα ESTIA - ΚΕΔΝΦΝΧ

Επισυνάπτουμε τους προσωρινούς πίνακες για τη θέση ενός (1) Ανώτερου Κοινωνικού Λειτουργού και ενός (1) Διερμηνέα Φαρσί- Νταρί, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη- ESTIA από την ΚΕΔΝΦΝΧ σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ_ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ_ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΦΑΡΣΙ- ΝΤΑΡΙ

 

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!