Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη εορτασμού της Πρωτομαγιάς 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ στα πλαίσια διοργάνωσης της εμποροπανηγύρεως της Πρωτομαγιάς 2019, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν  αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής από την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 έως την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Δεκελείας  97 Νέας Φιλαδέλφεια (τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ) ή ηλεκτρονικά  στο email: protomagia@dimosfx.gr (μέχρι την 12.00 μ.μ. την 26η

 Μαρτίου 2019).

Έντυπα των αιτήσεων διατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα Δεκελείας 97 ΝΦ (Τμήμα Εσόδων και Διαχείρισης Περιουσίας, ισόγειο) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –Νέας Χαλκηδόνας : www.dimosfx.gr  και υποβάλλονται μόνο με αυτό το έντυπο. Η διάρκεια του εορτασμού της  Πρωτομαγιάς 2019 θα είναι διήμερη ήτοι 30 Απριλίου 2019 και 1 Μαΐου 2019. Η τοποθέτηση των πάγκων από τους μικροπωλητές θα ξεκινήσει στις 30 Απριλίου 2019 και ώρα  4.00 π.μ. και λήγει στις  12.00 μ.μ. την 1η Μαΐου 2019.

 

Δικαιούχοι Συμμετοχής

 

1.Δικαίωμα συμμετοχής στην υπαίθρια αγορά έχουν όσοι λαμβάνουν έγκριση συμμετοχής με τη διαδικασία του άρθρου 38 του Ν.4497/17, ως εξής:

  • α) πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, σε ποσοστό 70% των διατιθέμενων θέσεων
  • β) πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, σε ποσοστό 20% των διατιθέμενων θέσεων
  • γ) κάτοχοι άδειας πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις υπαίθριες αγορές, σε ποσοστό 10% των διατιθέμενων θέσεων.
  • δ)Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/17 και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α'.
  • ε) κάτοχοι άδειας  του άρθρου 45 του Ν.4497/17 (φυσικά πρόσωπα και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης.

2.Κάθε πωλητής δικαιούται να αιτηθεί για μία και μόνο θέση

3.Στις υπαίθριες αγορές συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.  Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση συμμετοχής – υπεύθυνη δήλωση η οποία διατίθεται στο Δημοτικό Κατάστημα Δεκελείας 97 ΝΦ (Τμήμα Εσόδων  και Διαχείρισης Περιουσίας, ισόγειο) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου  Νέας Φιλαδέλφειας -  Νέας Χαλκηδόνας :www.dimosfx.gr

H διαδικασία έγκρισης συμμετοχής –τοποθέτησης των πωλητών καθώς και των υποχρεώσεων τους περιγράφεται αναλυτικά  στην  υπ. αριθμ. 62/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –Νέας Χαλκηδόνας η οποία έχει αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος (Δεκελείας 97 ΝΦ) και στην ιστοσελίδα του Δήμο  :www.dimosfx.gr

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Εσόδων και Διαχείρισης  Περιούσιας  του Δήμου  Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας (Δεκελείας 97 ΝΦ ) και στα τηλέφωνα  2132049020,024,025,026

 

 

                                                       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

Category: 

Document: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!