Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (15/01/20)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 10/01/20

Πρόσκληση

Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, την 15η του μηνός Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3οςόροφος-Γραφείο Δημάρχου) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση πρακτικών διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τα τροχοφόρα της Κ.Ε.Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. και πετρελαίου για τη θέρμανση των κτιρίων της Κ.Ε.Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. και των σχολείων για το πρώτο τρίμηνο έτους 2020.

2. Εξουσιοδότηση δικηγόρων του Δήμου για παράσταση στο Εφετείο Αθηνών (υπόθεση έφεσης Δήμου κατά Μ.Λαμέρα και της αριθ. 2736/19 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών).

• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!