Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (07/09/2020)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 07/09/2020

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) καθώς και της αριθ. 40 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 9η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος-Γραφείο Δημάρχου) σε κεκλεισμένων των θυρών (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση παράτασης συμβάσεων προσωπικού που έχει προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια «Γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου, εποπτικού υλικού παιδικών σταθμών και φωτοτυπικού υλικού» για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας για το έτος 2020 (ΑΜ. 32/2020) και ανάδειξη οριστικού αναδόχου ως προς την ομάδα Γ΄.

3. Έγκριση όρων μελέτης και κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Διαχείριση υδάτινου όγκου Λίμνης» (Α.Μ. 83/2020).

4. Έγκριση όρων μελέτης και κατάρτιση όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών για το έτος 2020» (Α.Μ. 104/2020).

5. Έγκριση απαλλαγής - μείωσης της υποχρέωσης καταβολής 40% επί των συνολικών μισθωμάτων μηνών Μαρτίου έως και Αυγούστου 2020 και των σχετικών προσαυξήσεων δημοτικών ακινήτων.

6. Έγκριση νομικής στήριξης τέως Δημάρχου και νυν Δημ. Συμβούλου κ. Αρ. Βασιλόπουλου (άρθρο 51 του Ν. 3979/11) στις 25/11/2020 στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για ματαίωση σφράγισης υπαίθριου χώρου στάθμευσης στο Ο.Τ. 11-Νέα Χαλκηδόνα.

7. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των εταιρειών ΙΝΤΡΑΚΑΤ και ΔΕΔΔΗΕ για τα δένδρα τα οποία υπέστησαν φθορές ή απομακρύνθηκαν λόγω των εργασιών που εκτελούνται επί του πεζοδρομίου της οδού Λυκούργου-Ν.Φ., από το ύψος της οδού Χανίων έως και το ύψος της οδού Μαραθώνος.

• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!