Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (14/07/2020)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 10/07/2020

Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) καθώς και της αριθ. 40 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 14η του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος-Γραφείο Δημάρχου) σε κεκλεισμένων των θυρών (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Α. Έγκριση αποτελέσματος κλήρωσης για την Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ(1. Κ.Χ. ΤΟΥΡΑΛΙ 2. ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ) », Α.Μ. 90/2018 Β. Επικαιροποίηση της 02/2020 απόφασης Ο.Ε. ως προς το Β σκέλος: «Κατάρτιση όρων δημοπράτησης διαγωνισμού».

2. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ οικ. έτους 2020, βάσει της αριθ. 14/2020 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

3. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 11/2020 απόφασης Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας (υπόθεση αγωγής Αικ. Αβραμίκου κλπ. κατά Δήμου για επιδόματα ετών 2017-2018).

4. Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. 4745/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (υπόθεση οφειλής Νικ. Δρουγούτη για Πρωτομαγιά έτους 2011).

• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

 

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!