Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (16/09/2020)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 11/09/2020

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) καθώς και της αριθ. 40 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 16ητου μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος-Γραφείο Δημάρχου) σε κεκλεισμένων των θυρών (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 11/2020 απόφασης Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας (υπόθεση ανακοπής Δήμου κατά Μ.Λάγιου, Μ.Αλικάκου και της υπ΄αριθμ. 191/2018  διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας).

 

  1. Αποδοχή ποσού 82.940,00 ευρώ Γ’  δόσης 2020 επιχορήγησης Υπουργείου   Εσωτερικών -Γεν. Δ/ση Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης  για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και κατανομή ποσού 82.815,59 ευρώ  Γ’ δόσης 2020, βάσει της αριθ. 7/2020 απόφασης –εισήγησης της ΔΕΠ-Εξειδίκευση πιστώσεων.

 

  1. Εξειδίκευση πίστωσης για την έκδοση του εντύπου-περιοδικού του Δήμου για την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δημοτών.

 

  1. Έκδοση Χ.Ε.Π. και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για την προμήθεια ρολογιών και καρτών  παρουσίας προσωπικού δημοτικών υπηρεσιών.

 

  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!