Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (31/08/2020)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 27/08/2020

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) καθώς και της αριθ. 40 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 31η του μηνός Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος-Γραφείο Δημάρχου) σε κεκλεισμένων των θυρών (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σύμβαση διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.

2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και έγκριση σύναψης 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου «Συντήρηση οδοποιίας δημοτικών οδών Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας» (Α.Μ.: 114/2018).

3. Αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠ.ΕΣ. και έγκριση διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Προμήθεια μασκών για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων του Δήμου για την προστασία από την πανδημία του κορωνοϊού».

4. Απόδοση ΧΕ προπληρωμής 5.000,00 € για την προμήθεια ειδικών καρτών προπληρωμής ταχυδρομικών τελών, απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου, έκδοση νέου Χ.Ε. προπληρωμής για τον ίδιο σκοπό και ορισμός υπολόγου.

5. Έγκριση νομικής στήριξης Δημ. Συμβούλου και πρώην Αντιδημάρχου Τ.Υ. κ. Ν.Ανανιάδη (άρθρο 51 του Ν. 3979/11) στα πλαίσια διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης.

6. Έγκριση παράστασης των δικηγόρων του Δήμου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (υπόθεση αγωγής Ελ.Βλαχοπούλου κλπ. κατά του Δήμου - διαδικασία εργατικών-περιουσιακών διαφορών).

7. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. 5444/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (υπόθεση αγωγής S.Steiner κλπ. κατά Ελλ. Δημοσίου και Δήμου).

• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

 

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!