Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (23/01/20)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 17/01/20

Πρόσκληση

Καλείσθε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λ. Δεκελείας 97 την 23η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, δυνάμει του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν.3852/2010), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Γνωμοδότηση στα πλαίσια της παρ. 1.Β.ii) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010) «… θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών…», κατόπιν αιτήσεως της ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ N. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – N.ΧΑΛΚΗΔΟNAΣ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2. Απαγόρευση στάθμευσης φορτηγών άνω 1,5tn περιμετρικά του γηπέδου 5Χ5 επί των οδών Αυλώνος, Λ. Κατσώνη, Κηφισού, Ρήγα Φεραίου στη Νέα Χαλκηδόνα

3. Παραχώρηση ή μη θέσης για φορτοεκφόρτωση προϊόντων, επί της οδού Θ. Σοφούλη 85, στη Νέα Φιλαδέλφεια

4. Τοποθέτηση εμποδίων επί του πεζοδρομίου επί της οδού Θεσσαλονίκης 102, στη Νέα Φιλαδέλφεια

5. Τοποθέτηση εμποδίων επί του οδοστρώματος επί της οδού Νίγδης 18, στη Νέα Φιλαδέλφεια

6. Τοποθέτηση εμποδίων εκατέρωθεν εισόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στον πεζόδρομο Αδάνων 8, στη Νέα Φιλαδέλφεια

7. Τοποθέτηση εμποδίων επί του οδοστρώματος επί της οδού Αναξαγόρα & Δράμας 2-4, στη Νέα Φιλαδέλφεια

8. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης κατ΄ εξαίρεση λόγω αναπηρίας, επί της οδού Ανδρούτσου 6Α, στη Νέα Φιλαδέλφεια

9. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης κατ΄ εξαίρεση λόγω αναπηρίας (επανεισαγωγή), επί της οδού Ανδριτσαίνης 10, στη Νέα Χαλκηδόνα

10. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης κατ΄ εξαίρεση λόγω αναπηρίας (επανεισαγωγή), επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 49Β, στη Νέα Χαλκηδόνα

11. Παραχώρηση ή μη θέσης για φορτοεκφόρτωση προϊόντων, επί της οδού Ανδριανού 18, στη Νέα Φιλαδέλφεια

12. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης κατ΄ εξαίρεση λόγω αναπηρίας, επί της οδού Γ. Παπανδρέου 132, στη Νέα Φιλαδέλφεια

13. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης κατ΄ εξαίρεση λόγω αναπηρίας (επανεισαγωγή), επί της οδού Χάλκης 14, στη Νέα Φιλαδέλφεια

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!