Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (19/02/20)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 14/02/20

Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, την 19η του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3οςόροφος- Γραφείο Δημάρχου) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τα τροχοφόρα της Κ.Ε.Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. και πετρελαίου για τη θέρμανση των κτιρίων της Κ.Ε.Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. και των σχολείων για το πρώτο τρίμηνο έτους 2020 και ανάδειξη οριστικών μειοδοτών.

2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ομάδα Β΄ («Προμήθεια υλικών σιδήρου») του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών και άλλων υλικών» για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας για το έτος 2019» (ΑΜ. 76/2019) και ανάδειξη οριστικού μειοδότη.

3. Έγκριση πρακτικών διενέργειας-αξιολόγησης προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, Σχολικών Επιτροπών και Κοινωφελούς Επιχείρησης» (Α.Μ. 110/19) και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών.

4. Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρων δραστηριοτήτων και δικτύου ποδηλατοδρόμων στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας» - Α.Μ.105/2016.

• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!