Σύνθεση

ΣΥΝΘΕΣΗ

Πρόεδρος:

Κατερίνης Γεώργιος

 

Μέλη:

Stornelli Gianfranca

Δρούγγα Δάφνη Λαμπαδού

Καραίσκος Κων/νος

Καφεντζής Διονύσιος