Τηλεφωνικός Κατάλογος

Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2049000

Γενική Γραμματέας: 213 2049083

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου: 213 2049003

Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας: 213 2049087

Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής: 213 2049150

Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας: 213 2049142

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: 213 2049055

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: 213 2049089

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: 210 2589917

Διεύθυνση ΚΕΠ: 213 2049130

Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού: 2132049120,121,122,123

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου: 210 2513563

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής: 210 2532047

Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής: 210 2532047

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!