Υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Άρη Βασιλόπουλο η σύμβαση για την ανακαίνιση αυλών των σχολείων

αρης 1.jpg

Υπογράφηκε το συμφωνητικό και ξεκινά άμεσα η εκτέλεση του νέου έργου με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Ν.Χαλκηδόνας» προϋπολογισμού 120 χιλ. ευρώ και συγκεκριμένα :

  • του 5ου Δημοτικού Ν. Φιλαδέλφειας που αφορά επίστρωση με νέο τάπητα, καθαίρεση και τοποθέτηση νέων πλακών, αντικατάσταση εξωτερικής πόρτας, χρωματισμούς κιγκλιδωμάτων, επισκευή εξωτερικής βρύσης κλπ
  • του 7ου Δημοτικού Ν. Φιλαδέλφειας που αφορά επίστρωση με νέο τάπητα, επίστρωση με πλάκες πεζοδρομίου και αντιολισθηρές κλπ
  • του 1ου Δημοτικού Ν. Χαλκηδόνας, που αφορά επίστρωση με νέο τάπητα, επίστρωση με πλάκες πεζοδρομίου και αντιολισθηρές, συντήρηση μωσαικού, αποκατάσταση εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης, χρωματισμούς εξωτερικών τοίχων.
  • Του 2ου Δημοτικού Ν. Χαλκηδόνας, που αφορά αντικατάσταση του τάπητα και παρτεριού, τοποθέτηση 2 εστιών, φρεάτιο συλλογής ομβρίων, χρωματισμούς εξωτερικών τοίχων.
  • Του Γυμνασίου Ν. Χαλκηδόνας, που αφορά επίστρωση με νέο τάπητα, κατασκευή στεγάστρου, χρωματισμούς εξωτερικών τοίχων, αντικατάσταση και χρωματισμούς κιγκλιδωμάτων.

Το νέο έργο είναι σε συνέχεια ήδη ολοκληρωμένου έργου που αφορούσε τις αυλές των 2ου, 3ου, 6ου Δημοτικών και 3ου Νηπιαγωγείου Ν. Φιλαδέλφειας.

Category: 

Document: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!