«Μελέτη Στατικής Επάρκειας Πνευματικού Κέντρου Νέας Φιλαδέλφειας», Α.Μ. : 121/2019. Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 22 Ιούλιος, 2020

«Μελέτη Στατικής Επάρκειας Πνευματικού Κέντρου Νέας Φιλαδέλφειας», Α.Μ. : 121/2019.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!