Έργασίες φυτοτεχνικής - αρδευτικής αναβάθμισης και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων πρασίνου

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 4 Ιούλιος, 2018

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ: Α/Α 61298

http://www.eprocurement.gov.gr

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 1/8/2018

***  Στη παρ.(2) - Ενδεικτικοί χώροι επέμβασης , της 150/2017 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας - Ν.Χαλκηδόνας που αφορά τον Διεθνή Διαγωνισμό με τίτλο : Εργασίες φυτοτεχνικής - αρδευτικής αναβάθμισης και συντήρησης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, αναφέρεται ότι :

''Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να επισκεφθεί τους χώρους που θα πραγματοποιηθούν οι υπηρεσίες αφού επικοινωνήσει με την Προϊστάμενη του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πρασίνου, στο τηλ. 2102513563, ώστε να παρευρεθεί στην προγραμματισμένη επίσκεψη στους χώρους, η οποία θα πραγματοποιηθεί πέντε εργάσιμες ημέρες, πριν τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Κατά την επίσκεψη στους χώρους, θα λάβουν βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.''

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων στην τηλεφωνική γραμμή της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, δεν είναι εφικτή η επικοινωνία, συνεπώς κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να επισκεφθεί τους χώρους θα πρέπει να προσέλθει την Τετάρτη 25/07/2018 και ώρα 09:00h στα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, τα οποία βρίσκονται εντός του Άλσους.

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!