Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν ΠΕ Εικαστικό - Δάσκαλο Γλυπτικής και έναν ΠΕ Εικαστικό - Δάσκαλο Ζωγραφικής

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 1 Δεκέμβριος, 2021

Ανακοίνωση σύναψης  σύμβασης  μίσθωσης έργου με έναν ΠΕ Εικαστικό - Δάσκαλο Γλυπτικής και έναν ΠΕ Εικαστικό - Δάσκαλο Ζωγραφικής

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!