ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΜΗΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ-ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Παρασκευή, 4 Αύγουστος, 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΜΗΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ-ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Δήμος νέας Φιλαδέλφειας - νέας Χαλκηδόνας τα αποτελέσματα για την 2-μηνη πρόσληψη οδηγών-εργατών στη Διεύθυνση Καθαριότητας

.ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

2.ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΕ ΡΓΑΤΩΝ

.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!