ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 9 Μάιος, 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!