ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ (ΛΗΓΕΙ 3-7-2015)

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 24 Ιούνιος, 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ (ΛΗΓΕΙ 3-7-2015)

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!