ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΗΝ ΗΥ) και ΜΕΛΕΤΗ (ΛΗΓΕΙ 14/10/2015)

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!