ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ-ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΛΑΣΤΩΝ (ΛΗΓΕΙ 22/7/2016 12.00 Μ.Μ.)