ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και ΜΕΛΕΤΗ (ΛΗΓΕΙ 17/6/2015)

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Παρασκευή, 12 Ιούνιος, 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και ΜΕΛΕΤΗ (ΛΗΓΕΙ 17/6/2015)

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!