ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ-ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΙ ΚΑΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 220 ΛΤ) (ΛΗΓΕΙ 2-6-2015)

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!