ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ-ΣΧΟΛΕΙΑ) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ (ΛΗΓΕΙ 17/7/2015) (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Δευτέρα, 13 Ιούλιος, 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ-ΣΧΟΛΕΙΑ) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ (ΛΗΓΕΙ 17/7/2015) (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!