ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) (ΛΗΓΕΙ 3/4/2015)

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Δευτέρα, 30 Μάρτιος, 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) (ΛΗΓΕΙ 3/4/2015)

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!