ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΑΤΡΩΝ

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 30 Νοέμβριος, 2017

O δήμος νέας Φιλαδέλφειας - νέας Χαλκηδόνας ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) ΠΕ Ιατρό Γενικής Ιατρικής για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και με έναν (1) ΠΕ Ιατρό Παιδίατρο για την κάλυψη αναγκών των Τμημάτων Παιδικών Σταθμών της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους .

Δείτε τα παρακάτω αρχεία:

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!