ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Παρασκευή, 8 Οκτώβριος, 2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!