Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 8 Νοέμβριος, 2017

Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος έτους 2017-2018. 

 

Δείτε τους πίνακες , που αφορούν στις τέσσερεις διαφορετικές ειδικότητες της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2017:

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!