Απόφαση Δημάρχου τοποθέτησης Kαμπάς Πέτρος - Νεκτάριος.