ΑΣΝΧ 3-2019 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!