ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΑΜ119 / 2019)

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Δευτέρα, 17 Φεβρουάριος, 2020

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΕΤΩΝ 2019-2020 (ΑΜ 119/2019)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν.4412/2016

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 24/2/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΠΜ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!