ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΕΤΩΝ 2019-2020 (ΑΜ 119/2019)

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!