ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (ΑΜΟΙΒΗ ΙΕΡΕΑ ΚΑΙ ΨΑΛΤΗ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Κυριακή, 21 Οκτώβριος, 2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (ΑΜΟΙΒΗ ΙΕΡΕΑ ΚΑΙ ΨΑΛΤΗ)

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!